دبی

cruise

دبــی

0 دیدگاه

دبــی  دبــی یکی از شهرهای مهم امارات متحده عربی است. دبــی یکی از هفت امارت امیر نشین امارات متحده عربی است. دبــی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن بعد از ابوظبی می باشد. دبــی از دیگر امارت‌های امارات متحده عربى متمایز می باشد از این لحاظ که […]