پلاک بین المللی

پلاک بین المللی

پلاک بین المللی

پلاک بین المللی 0 دیدگاه

  کاپوتاژ کاپوتاژ یا کاپتاژ خودرو به معنای مجوزموقت خروج خودرو از کشور به مدت یکسال می باشد , برای اینکه بتوانیم به خارج از کشور سفر کنیم نیاز به پلاک ترانزیت بین المللی و گواهینامه بین المللی برای تردد و عبور و مرور دردیگر کشورها داریم .در واقع تمامی کسانی که قصد سفر به […]